Toiminta

Yhdistys

Raahen Meripelastusyhdistys ry on yksi Suomessa toimivista meripelastusyhdistyksistä. Yhdistyksemme toimii täysin vapaaehtoisvoimin, eikä miehistömme saa minkäänlaista korvausta hälytystehtävissä tekemästään työstä.

Yhdistyksen suorittamien pelastustehtävien määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain. Viime aikoina on kesäisten hälytysten määrä vakiintunut kymmenen paremmalle puolelle. Suurin osa tehtävistämme liittyy karilta irrotuksiin tai polttoaineen loppumisiin. Pelastustehtävät suoritetaan itsenäisesti tai viranomaisten johdolla.Aktiivimiehistössä toimii noin 10 prosenttia jäsenkunnastamme. He tekevät pelastustyötä työnsä tai opiskelunsa ohessa. Loppuosa
jäsenkunnasta on tukijäseniä, jotka vuosittaisella jäsen-/kannatusmaksulla tukevat yhdityksemme toimintaa.

Miehistökoulutus

Yhdistyksemme harjoitusillat pidetään keskiviikkoisin asemapaikallamme Lapaluodossa kello 1800-2200. Harjoitukset loppuvat yleensä jo hieman ennen iltayhdeksää, mutta saattavat kestää toisinaan myös seuraavan päivän puolelle.

Yhdistys kouluttaa itse koko miehistönsä. Koulutus aloitetaan tulokkaana. Tulokkaat perehdytetään meripelastustyöhön ja miehistötoimintaan vuosittain järjestettävällä tulokaskurssilla. Tulokaskurssin suorittamisen jälkeen tulokkaille myönnetään harjoittelijan koulutustaso.

Seuraava koulutusvaihe on kansimies. Kansimieskoulutuksessa keskitytään kannella toimimiseen, köysistöön, tähystämiseen, ensiapuun, palonsammuttamiseen ja hieman myös aluksen tekniikkaan sekä kansilaitteiden toimintaan. Kansimiesnimityksen saanut täysi-ikäinen henkilö voi toimia yhdistyksen hälytysmiehistössä.

Jäsen voi halutessaan jatkaa kouluttautumista konemieheksi. Konemieskoulutuksessa keskitytään aluksen tekniikkaan. Yhdistyksemme alukset tarjoavat mitä parhaimman mahdollisuuden harjoitella isojen ja pienten koneiden kunnossapitoa ja huoltoa.

Konemieskoulutuksen jälkeen on jäsenellä mahdollisuus siirtyä perämieskoulutukseen. Perämieskoulutuksen alettua jäsenelle myönnetään aliperämiehen koulutustaso ja hänestä tulee perämiesharjoittelija. Perämiehen koulutus keskittyy navigointiin ja aluksen toiminnan johtamisharjoitteluun. Perämiehen tehtäviin kuuluu vahtipäällikkönä toimiminen ja päällikön avustaminen meripelastustehtävien aikana.

Korkeimpina koulutustasoina ovat konemestarin sekä päällikön koulutustasot. Päälliköt ja konemestarit ovat jo pidemmän aikaa toiminnassa mukana olleita, asiansa osaavia meripelastajia.

Tekninen toteutus: W3 Group