Toiminta

Yhdistys

Raahen Meripelastusyhdistys ry on yksi Suomessa toimivista meripelastusyhdistyksistä. Yhdistyksemme toimii täysin vapaaehtoisvoimin, eikä miehistömme saa minkäänlaista korvausta hälytystehtävissä tekemästään työstä.

Yhdistyksen suorittamien pelastustehtävien määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain. Viime aikoina on kesäisten hälytysten määrä vakiintunut kymmenen paremmalle puolelle. Suurin osa tehtävistämme liittyy karilta irrotuksiin tai polttoaineen loppumisiin. Pelastustehtävät suoritetaan itsenäisesti tai viranomaisten johdolla.Aktiivimiehistössä toimii noin 10 prosenttia jäsenkunnastamme. He tekevät pelastustyötä työnsä tai opiskelunsa ohessa. Loppuosa
jäsenkunnasta on tukijäseniä, jotka vuosittaisella jäsen-/kannatusmaksulla tukevat yhdityksemme toimintaa.

Miehistökoulutus

Yhdistyksemme harjoitusillat pidetään keskiviikkoisin asemapaikallamme Lapaluodossa kello 17:00-20:00.

Yhdistys kouluttaa itse koko miehistönsä. Koulutus aloitetaan tulokkaana. Tulokkaat perehdytetään meripelastustyöhön ja miehistötoimintaan vuosittain järjestettävällä tulokaskurssilla. Tulokaskurssin suorittamisen jälkeen tulokkaille myönnetään harjoittelijan koulutustaso.

Seuraava koulutusvaihe on kansimies. Kansimieskoulutuksessa keskitytään kannella toimimiseen, köysistöön, tähystämiseen, ensiapuun, palonsammuttamiseen ja hieman myös aluksen tekniikkaan sekä kansilaitteiden toimintaan. Kansimiesnimityksen saanut täysi-ikäinen henkilö voi toimia yhdistyksen hälytysmiehistössä.

Kansimieskoulutuksen jälkeen on jäsenellä mahdollisuus siirtyä perämieskoulutukseen. Perämieskoulutuksen alettua jäsenelle myönnetään aliperämiehen koulutustaso ja hänestä tulee perämiesharjoittelija. Perämiehen koulutus keskittyy navigointiin ja aluksen toiminnan johtamisharjoitteluun. Perämiehen tehtäviin kuuluu vahtipäällikkönä toimiminen ja päällikön avustaminen meripelastustehtävien aikana.

Korkeimpana koulutustasona on päällikön koulutustaso. Päälliköt ovat jo pidemmän aikaa toiminnassa mukana olleita, asiansa osaavia meripelastajia. Päällikön jatkokoulutus pohjautuu vahvasti opettamistehtäviin sekä itsenäiseen harjoitteluun ja oman kokemuksen kartuttamiseen.

Tekninen toteutus: W3 Group