Vuosikokous 24.2.2019

Raahen Meripelastusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 24.2.2019 kello 14:00 vartiotuvalla, Helmilaiturintie 88, 92180 Lapaluoto.

Asialista:

 1. kokouksen puheenjohtajan vaali
 2. kokouksen laillisuuden toteaminen
 3. kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
 4. johtokunnan laatima vuosikertomus
 5. tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja toimitsijoille
 6. jäsenmaksun määrääminen
 7. toimintasuunnitelman hyväksyminen
 8. johtokunnan vaali
 9. kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali, joista toisen tulee olla Meripelastusseuran
  hyväksymä tai HTM
 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. Uusien sääntöjen hyväksyminen (Liite 1)
  2. Uuden aluksen hankinta
  3. Vartiotuvan peruskorjaus

Liitteet linkkeinä:

 1. Hallituksen esitys uusista säännöistä (linkki tulossa myöhemmin)
Tekninen toteutus: W3 Group